3d Scannen

3d scannen kan op verschillende manieren.
Wij hebben gekozen voor een hoogwaardige handscanner.
Deze is flexibel inzetbaar, zowel bij 3dGuru als op locatie.
De scandata die wij genereren kan toegepast worden voor:

REVERSE ENGINEERING

Denk hierbij aan een beschadigd metalen gietstuk dat na scannen virtueel geheeld kan worden. Er kan nu een nieuwe gietmal vervaardigd worden op basis van het aangepaste 3d bestand.

REPRODUCTIE

Reproductie van het gescande object in een specifiek materiaal.

BLOW UPS

Vervaardiging blow ups of verkleinde versie van het gescande object.

3d scannen? Hoe werkt dat?

Het object wordt vrij in de ruimte en stabiel gepositioneerd.
Dan kan het scannen beginnen en bewegen we de scanner op enige afstand van het object. Op het beeldscherm kunnen we precies zien waar we een goede scan hebben en de delen die nog ‘’geraakt’’ moeten worden hebben een andere kleur. we scannen, totdat we een egaal beeld hebben op het scherm. Als dat gedaan is, is de scan geslaagd.

Nabewerken van de scandata

De 3d data wordt d.m.v. onze software ‘’gecheckt’’ en waar nodig geheeld.
Nu kan het bestand opgeslagen worden als 3d bestand. Dat kan in verschillende bestandsformaten. Voor het 3d printen is dat .STL.
Als er nog aanpassingen aan het 3d bestand gedaan moeten worden kan een ander bestandsformaat geschikter zijn, want belangrijk is dat het 3d bestand compatibel is met het tekenprogramma waarmee de aanpassingen uitgevoerd gaan worden.
Daar komen we samen wel uit.